HVA ER ALDERSKLASSE?

I Aldersklasse blir du utfra din alder plassert i den aldersgruppen du tilhører.

 

I Grenserittet Strömstad – Halden deles alderen inn i 5 års grupper, mens i Grenserittet Midt er det kun 1 klasse pr kjønn og i Grenserittet Ung er det 2 aldersklasser pr kjønn.

 

I resultatlisten vil du bli rangert på to måter, det ene er din plassering totalt i rittet og den andre er din plassering i din aldersgruppe.

ALDERSKLASSER

Følgende aldersklasser gjelder for menn og kvinner  i Grenserittet Strömstad-Halden:

17-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

HVA ER TRIMKLASSE?

I Trimklassen får du sluttid, men ingen rangering i resultatlisten. Det er heller ingen premiering.

 

Konkurranseelementet er fjernet og fokuset er på turopplevelsen og det å delta i et arrangert ritt med stemning og puls. Du kan delta i trimklassen i Grenserittet Midt Trim og her kan du også bruke el-sykkel ettersom rangeringen i resultatlisten er fjernet.

 

I tillegg tilhører Grenserittet Familie i trimklassen. Dette er et tilbud til familier med barn fra 9 år og oppover til å sykle sammen og påmeldingen gjelder for minimum 2 personer.

ALDERSKLASSE ELLER TRIMKLASSE I GRENSERITTET MIDT?

Skal jeg velge aldersklasse eller trimklasse?

Forskjellen på aldersklasse og trimklasse er hovedsaklig rangering i resultatlisten. Å sykle i aldersklassen, Grenserittet Midt, gir deg også seedingsgrunnlag til en bedre puljestart i Grenserittet Strömstad-Halden. Dette får du ikke i trimklassen, GR Midt Trim.  Erfaringsmessig opplever mange av de som sykler halve distansen, at de ønsker å sykle hele distansen neste år fra Strømstad til Halden.

 

Still deg spørsmålet....får du større konkurranseinstinkt og motivasjon av å stå oppført i en rangert rekkefølge der du kan se hvor bra du lå an tidsmessig i forhold til andre? Hvis ja, velger du aldersklasse. Er ikke dette viktig for deg, kan du fint velge trimklasse i Grenserittet Midt Trim.  

 

Grenserittet Familie er også en trimklasse. Her gjelder påmeldingen for min. to personer. Dette er et tilbud til familier med barn fra 9 år og oppover til å sykle halve distansen sammen fra start til mål. For mange er dette et trygghet for store og små.

OVERSIKT OVER GRENSERITTENE

Please reload

ELITEKLASSE

 • Deltagere som melder seg på i eliteklassen og ikke oppfyller elitekravet i løpet av sesongen flyttes til aldersklassen. 

 • Motsatt vil deltagere som er påmeldt i aldersklassen, kan flyttes over i eliteklassen om kravet oppfylles.

 

Hvem kan sykle:

 • Vi har eliteklasser for juniorer (17-18 år) og seniorer (19 år +).

 • Eliteklassene gjelder ryttere som oppfyller våre elitekrav. Før du melder deg på i eliteklassen må du sjekke at du oppfyller elitekravet.

 • Juniorer: For juniorer gjelder samme krav som for seniorer, men i tillegg vil de 15 beste sammenlagt i norgescup maraton og rundbane være kvalifisert (siste årets resultat).

 • Seniorer: Se seedingkalkulatoren for seniorene sitt elitekrav. Utenlandske ryttere vil bli vurdert etter andre kriterier.

 

Starttid og resultater:

 • Eliteklasser for menn senior + junior starter først av alle og blir målt etter bruttotid (alle har samme starttid, uavhengig av når de passerer startstreken).

 • For kvinner elite senior + junior vil det bli start før pulje 3.

 • Rytterne i eliteklassene blir ikke rangert i sine respektive aldersklasser. 

 

Påmelding:

 • Ryttere som oppfyller elitekravet kan melde seg på helt frem til start. 

 • Påmeldte ryttere som oppfyller elitekravet senere i sesongen vil på forespørsel kunne flyttes over i eliteklassen.

 • Henting av startnummer foregår på samme måte som for de vanlige aldersklassene.

Premiering

Elite er en aktiv klasse, og kan dermed motta pengepremie i tillegg til andre gavepremier.

Pengepremie 2019 her

 

Øvrige regler i eliteklassen:

 • Bare ryttere som er registrert med helårslisens, med klubbtilhørighet og NCF-godkjent drakt kan starte i eliteklassen. 

 • Det kan kun benyttes sykkel som av NCF er definert som terrengsykkel.

Please reload

© Aktivum AS Grenserittet 2016