SYKDOM / SKADE / UHELDIGE OMSTENDIGHETER

I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man av noen anledning ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

KJØP OG SALG

Det er åpent for kjøp og salg av startnummer mellom privatpersoner fram til påmeldingsfristen mot et administrasjonsgebyr på kr 200. Kjøper overtar plassen fra selger og må betale kr 200,- for navnbytte. Dette foregår ved at du følger denne prosessen for salg av startnummer.

OVERFØRING AV STARTNR

Kan du ikke av en eller annen grunn stille i årets Grenseritt, er muligheten åpen fra 1.juni 2019 for overføring til neste år frem til fredag 2 aug kl. 20.00. Etter det stenges denne muligheten. Gå inn her og logg inn i din profil. Klikk på påmelding (menylinjen) og velg Grenserittet 2019 og klikk på "Aktiver kode for å overføre plass".

 

NB! Merk deg:

Det er kun verdien du betale i startkontingent som overføres til neste år. Et admin gebyr på kr 200,- trekkes fra denne verdien. Tilleggstjenestene som transport, trøye og lisens vil ikke bli overført til neste år. Du vil se verdikoden registrert på deg i din profil. Verdikoden er personlig og kan ikke selges videre til andre neste år.

Overførte du startnr ditt fra i fjor?

Husk at du må melde deg inn på nytt. Det går ikke automatisk.

  1. Slik finner du verdikoden fra i fjor:

  2. Logg inn inn i din profil

  3. Velg påmeldinger

  4. Klikk på "vis avholdte" på høyre side, koden vises under "Grenserittet 2018" i grønn.

  5. Kopier denne og legg inn i rabattfeltet ved ny påmelding. Verdien trekkes i fra totalbeløpet.

Please reload

Aktivum AS Grenserittet

Knivsøveien 4

1788 Halden

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube