RITTREGLEMENT

Når du melder deg på et av våre arrangement, signerer du digitalt på at du har lest og forstått reglement og betingelser. Grenserittet Strömstad-Halden, Grenserittet Midt og Grenserittet Ung følger Norges Cykleforbund’s (NCF) regelverk. Les mer her Sykler du i Trimklassen på Grenserittet Midt Trim, les under Trimritt her

PÅMELDING

Påmeldingen skjer online med faktura eller kortbetaling og er bindende. Så snart påmeldingen er bekreftet vil deltageren føres opp på offisiell startliste. Dersom det foretas endringer etter påmelding som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende refunderes. Det er ingen refusjon, men det er åpent for kjøp og salg når man er påmeldt i rittåret og mulighet for overføring til neste år. Overføringskoden er personlig og kan ikke videreselges neste år.

Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater er offentlig tilgjengelig digitalt på internett. Det samme gjelder publiseringer av fotografier og videofilmer fra arrangementsdagene i sin helhet, i aviser, trykksaker og på internett.

GDPR EQ Timing:

Når du melder deg på Grenserittet, samles dine personopplysninger hos påmelding- og tidtakerleverandøren EQ Timing.  Her kan du lese hvilken GDPR EQ Timing har om deg: https://signup.eqtiming.no/consent Dette finner du også i din profil via  "Min side"

GDPR Sportograf:

Grenserittet har engasjert fotografer fra det tyske selskapet Sportograf GmbH & co. KG www.sportograf.com til å ta bilder av deg fra start til mål i Grenserittløypa og har vår fulle tillit. De kan inneha bilder hvor du kan bli identifisert via ditt startnr. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette her: General privacy policy og privacy respectively

DELTAGERS ANSVAR

 • Alle deltagere er under alle omstendigheter selv ansvarlig for å hente ut deltagerkonvolutt i god tid før egen start. Deltagere KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av deltagerkonvolutt.

 • Alle som sykler, unntatt personer over 79 år og personer som ikke er medlem av norsk folketrygd, må ha gyldig lisens (helårs eller engangslisens) i rittet Grenserittet Strömstad-Halden, Grenserittet Midt og Ung og er derved også forsikret av arrangør.

 • Det er deltakers eget ansvar å sjekke at tidligere resultater er korrekte i seeding.grenserittet.com

 • Grenserittet Familie er et lavterskel aktivitetstilbud, arrangert utenom NCF, og deltakere er derav ikke lisenspliktige. Derfor MÅ hver deltaker i Grenserittet Familie sørge for egen forsikring.

 • Det er forbudt å starte i tidligere pulje enn den man har blitt tildelt. Møt til start 15 minutter før din puljes starttidspunkt.

 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisning og kan ikke brettes.

 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å overholde vegtrafikkloven og rittreglement.

 • Arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.

 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.

 • Det er forbudt å delta under annen persons navn.

 • Bukkehornstyre er kun tillatt i Allroad klassen og man være påmeldt her.

 • Øreplugger med musikk eller kommunikasjon er ikke tillatt.

 • Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm

 • Det er kun tillatt med en motorisert el-sykkel i Grenserittet Midt Trim. Max hastighet er 25km/t. 

 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve/trekke) av utenforstående.

 • Deltagere er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.

 • Forsøpling er ikke tillatt, avfall skal tas med og kastes på de steder arrangøren anviser.

DISKVALIFIKASJON

 • Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.

 • Bruk av forbudte stimulerende stoffer/doping fører til umiddelbar diskvalifikasjon og rapportering til gjeldende forbund.

 • Uanmeldte dopingtester kan forekomme.

NAVNEBYTTE

Det er åpent for kjøp og salg av startnummer mellom privatpersoner fram til dagen før arrangementet kl 20.00 mot et administrasjonsgebyr på kr 200. Dette foregår ved at du følger denne prosessen for salg av startnummer.  For at omregistreringen av startnummeret skal bli korrekt, er det kun tillatt å gjøre dette via ordningen som beskrevet over.

 

Du kan ikke endre navn i påmeldingen eller la noen andre starte med ditt startnummer. De to sistnevnte eksempler er diskvalifikasjonsgrunn ihht til vårt rittreglement.

SYKDOM/SKADE/UHELDIGE OMSTENDIGHETER

I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man av noen anledning ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

 

Les videre på navnbytte over hvilke andre muligheter som finnes.

KLAGEFRIST

Klager på tider, arrangementsrelaterte hendelser eller eventuelle økonomiske krav skal rettes til post@grenserittet.com innen 72 timer (3 døgn) etter første målgang i det aktuelle arrangementet. Eventuelle klager på transport, se punkt «annet».

ANNET

 • Busstransport av deltagere i Grenserittets regi er under ansvar av busselskapet. Eventuelle klager skal rettes til busselskapet direkte.

 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå på sykler ved transport av disse eller ved at sykler hensettes langs løypa.

 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå ved transport av bagasje/overtrekkstøy i forbindelse med våre arrangementer.

 • "Sykkelparkering" er gratisservice. Benyttelse av disse tjenestene skjer på eget ansvar.

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre puljeantall, puljestørrelser og flytte deltagere til andre puljer.

 • Det opprettes sperretider/maksimumstider ved hver servicestasjon. Ankommer man etter sperretiden må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om sperretider under hvert arrangement.

AVLYSNING/AVBRUDD

Ved en eventuell avlysning som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50% av startkontingenten. En slik avlysning vil bli kunngjort gjennom våre nettsider og vårt sekretariat. Dersom rittet blir stoppet senere enn 12 timer før første start regnes det som AVBRUTT konkurranse og det gir ikke rett til refusjon.

Please reload

Aktivum AS Grenserittet

Knivsøveien 4

1788 Halden

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube